درمانگران
درمانگران

وبینار‌های کنگره بیهوشی

خاتمه یافته
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
رایگان
خاتمه یافته
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
خاتمه یافته
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
(۱۳۳)