درمانگران
درمانگران

وبینارها

خاتمه یافته
بیهوشی در جراحی های باریاتریک و چاقی
بیهوشی در جراحی های باریاتریک و چاقی
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
تازه های زایمان بی درد و نقش رژیونال آنستزی در زایمان
تازه های زایمان بی درد و نقش رژیونال آنستزی در زایمان
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
کنترل درد حاد بعد از اعمال جراحی
کنترل درد حاد بعد از اعمال جراحی
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
رایگان
خاتمه یافته
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
خاتمه یافته
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
(۱۳۳)

دوره‌ها

آشنایی با ماشین‌های بیهوشی (ویژه کارشناسان و تکنیسین‌های بیهوشی)
آشنایی با ماشین‌های بیهوشی (ویژه کارشناسان و تکنیسین‌های بیهوشی)
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان

رفرانس‌خوانی بیهوشی مشاهده همه

فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
دکتر اردشیر تاج بخش
رایگان
فصل 	۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
فصل ۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
دکتر سوگل عسگری
رایگان
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
دکتر علیرضا شاکری
رایگان
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic  Surgery
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic Surgery
دکنر معین دانشمند
رایگان
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology  and Treatment for  Perioperative Ischemia and  Nephrotoxic Injury
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology and Treatment for Perioperative Ischemia and Nephrotoxic Injury
دکتر مهتاب پورزمانی
رایگان
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and  Caudal Anesthesia
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia
دکتر مهشید قاسمی
رایگان
فصل ۷۹ میلر: Pediatric and Neonatal  Critical Care
فصل ۷۹ میلر: Pediatric and Neonatal Critical Care
دکتر نرجس احمدی زاده
رایگان
فصل ۵۷ میلر: Anesthesia for  Neurologic Surgery and  Neurointerventions
فصل ۵۷ میلر: Anesthesia for Neurologic Surgery and Neurointerventions
دکتر سوگل عسگری
رایگان

مشاهده همه آخرین مقالات