درمانگران
درمانگران

وبینارها

شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار پایش فشار داخل جمجمه
وبینار پایش فشار داخل جمجمه
گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - عروقی
ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - عروقی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
وبینار درد حاد و بیهوشی موضعی
وبینار درد حاد و بیهوشی موضعی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
بیهوشی در جراحی های باریاتریک و چاقی
بیهوشی در جراحی های باریاتریک و چاقی
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
تازه های زایمان بی درد و نقش رژیونال آنستزی در زایمان
تازه های زایمان بی درد و نقش رژیونال آنستزی در زایمان
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
کنترل درد حاد بعد از اعمال جراحی
کنترل درد حاد بعد از اعمال جراحی
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
رایگان
خاتمه یافته
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
رایگان
خاتمه یافته
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
خاتمه یافته
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
خاتمه یافته
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
(۱۳۳)

دوره‌ها

آشنایی با ماشین‌های بیهوشی (ویژه کارشناسان و تکنیسین‌های بیهوشی)
آشنایی با ماشین‌های بیهوشی (ویژه کارشناسان و تکنیسین‌های بیهوشی)
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
رایگان

رفرانس‌خوانی بیهوشی مشاهده همه

وبینار‌های تازه

مشاهده همه آخرین مقالات