درمانگران
درمانگران

وبینار‌های بیهوشی و مراقبت‌های ویژه

خاتمه یافته
وبینار پزشکی مبتنی بر شواهد در بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و درد
وبینار پزشکی مبتنی بر شواهد در بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و درد
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار پایش فشار داخل جمجمه
وبینار پایش فشار داخل جمجمه
گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آنلاین
خاتمه یافته
ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - عروقی
ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - عروقی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار درد حاد و بیهوشی موضعی
وبینار درد حاد و بیهوشی موضعی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آنلاین
خاتمه یافته
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
پانل اختتامیه کنگره مجازی: وبینار مشکلات قانونی و انتظامی متخصصین آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
وبینار مروری بر شل کننده های عضلانی جدید و نقش آنها در پاندمی کووید 19
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
وبینار مانیتورینگ پیشرفته
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار کووید۱۹ و مراقبت های ویژه
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار مدیریت درد و رژیونال آنستزی
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
اقتصاد درمان و تعرفه در بیهوشی (وبینار افتتاحیه کنگره)
وبینار‌ رایگان کنگره مجازی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
آنلاین
رایگان
(۱۳۳)